O biserică ce renunță la dragoste…

●●● O biserică ce renunță la dragoste nu poate înlocui aceasta cu nici o acțiune, atitudine sau dar spiritual. (Ap. 2:1-3)

Exista osteneală în Biserica din Efes. Oameni ce identificau apostolii mincinoşi, creştini ce erau prigoniți pentru Hristos…dar toate acestea nu puteau acoperi lipsa de dragoste.

●●● O biserică ce renunță la dragoste atrage nemulțumirea lui Dumnezeu. (Ap.2:4)

Dumnezeu, care El Însuşi este dragoste, cum ar putea privi cu mulțumire spre copiii Lui lipsiți de iubire?? NU! Putem fi 100% convişi că fără dragoste, suntem în disonanță sigură cu Dumnezeu. (Dar ce am împotriva ta….)vs.4

●●●O biserică ce renunță la dragoste este chemată la pocăință. (Ap.2:5) pocăința menținută este starea aşteptată de Dumnezeu. O pocăință vizată doar pentru săptămâna de evanghelizare din februarie este, probabil, în cel mai fericit caz, ritual..

●●● O biserică ce renunță la dragoste este re-chemată la luptă. (Ap.2:7)

Pomul vieții a fost ascuns dinaintea omului căzut în grădina Eden. Aici, însă, Dumnezeu promite că-l va oferi acest pom acelor creştini ce vor birui. Acelora ce se vor lupta până la sfârşit să facă toate lucrurile cu dragoste şi în dragoste.

Păcătoşenia…

Încă se ridică întrebări cu privire la dezastrul din Australia…

Oferim verdicte şi spunem ce credem: păcătoşi, netrebnici (poate), primesc ce merită, nu e nimic întâmplător. …

Ce ne-ar spune Isus prin acest eveniment?(Lc.13:1-5)

 1. Nu sunt australienii mai păcătoşi ca ceilalți locuitori ai pământului. (,,Credeți că au fost mai păcătoşi aceşti (galileeni) decât toți ceilalți că au pățit astfel? Nu! Vs.2) Printr-un astfel de eveniment nu putem ca oameni să ne comparăm. Dumnezeu decide ce să facă. Dar păcătoşenia oamenilor e împărtăşită egal.
 2. Nu pe pământ este taxată deplin păcătoşenia. Ucenicii considerau pe ceilalți ce au scăpat ceva mai buni că nu căzuse turnul din Siloam pe ei, sau că nu i-a măcelărit Pilat. Dar, Isus le răspunde la fel: Nu! Un eveniment ca cel din Australia ne „predică” tuturor mesajul lui Dumnezeu: ,,pocăiți-vă!” Toți suntem vrednici de pedeapsă. Iar pentru că focul nu este peste tot, aceasta ne transmite că avem încă har („ceilalți”)
 3. Isus ne mai vesteşte prin acest eveniment că păcătoşenia…duce la pieire. (Vs. 5 „Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel..” indiferent de dezastrele care vin, ele ne vorbesc despre iminența mâniei lui Dumnezeu şi de importanța pocăinței grabnice a noastre. Ajută-ne Doamne!
 4. Isus ne mai spune că păcătoşenia are şi o soluționare: „dacă nu vă pocăiți…” Aici noi vedem de multe ori doar un avertisment! Dar nu este aşa! Aici, şi în întreaga Biblie, pocăința este o soluționare a păcatului. Este o atitudine prin care putem intra în salvarea lui Dumnezeu prin credință. Evenimentul acesta, mă rog, să ne împingă spre gândurile lui Dumnezeu: gânduri de pace şi nu de nenorocire! Credeți voi că aceşti (australieni) au fost mai păcătoşi decât toți ceilalți locuitori ai pământului?

Anul 2020 a pornit la drum…

Au trecut 10 zile din acest an de vârf (2020)şi poate că lucrurile obişnuite încep să aplaneze peste euforia tranzitului dintre finalul orologiului 2019 şi începutul pe care anul 2020 nu a ezitat să-l armonizeze.

Indiferent de scena creată politic, noi ştim că lansarea războiului spiritual a început de mult, şi cel mai probabil, el se apropie de final.

Dacă, din cauza oboselii, îngrijorărilor, frământărilor sau căderilor ai pornit deja într-un an uriaş fără de siguranță pentru suflet, te încurajez spre 7 obiective hotărâte:

 1. Disciplinează-te zilnic de a citi Biblia şi de a te ruga lui Dumnezeu.
 2. Porneşte dimineața, înainte de toate, în părtăşie cu Dumnezeu şi familia.
 3. Caută şi identifică în fiecare seară scăzămintele personale. (Pocăință)
 4. Fă din toate părtăşiile bisericii întâlniri prioritare.
 5. Opreşte-te mai des spre oamenii cu nevoi speciale fizice, spirituale, financiare…(eşti un împreună lucrător cu Dumnezeu.)
 6. Nu uita de zile consacrate mai special Domnului prin post rugăciune şi meditație la Cuvânt.
 7. Fă toate lucrurile cu dragoste în anul 2020..şi iubeşte după exemplul lui Isus.